Holdingselskap

Med et holdingselskap slipper du å være personlig eier av aksjer i et annet selskap, og kan lettere regulere skattebyrden ved utbytte og salg. Et holdingselskap kan også kalles investeringsselskap. Det kan være aktuelt i flere tilfeller, men primært er det for å kontrollere ett eller flere selskaper og bruke det som en buffer eller pengesekk for utbytte og andre gevinster som kommer fra driftsselskapene det eier. I stedet for å få en milliongevinst rett i fanget privat ved et eventuelt salg, kan holdingselskapet motta utbytte og salgsgevinst fra selskapene de er aksjonærer i, skattefritt. Dette gjør det mulig å reinvestere gevinster som kommer fra datterselskap uten at de først må beskattes hos privatpersonene som står bak. De private eierne av holdingselskapet kan også ta ut penger fra utbyttet i små porsjoner ved behov, og dermed utsette den private skattebyrden det blir av å motta hele gevinsten på én gang. Ryddig og risikofritt Det er vanlig for gründere og investorer å ha personlige holdingselskap, som eies av en enkeltperson. Siden 2005 må ikke selskaper betale skatt på det utbytte de mottar. På denne måten kan man ta ut penger til et personlig holdingselskap fra datterselskapet, uten at beløpet må beskattes først. Skattleggingen kommer først når eieren av holdingselskapet velger å ta ut pengene til privat bruk. Et vanlig aksjeselskap Holdingselskaper er vanligvis et helt vanlig AS. For å etablere både holdingselskap og et driftselskap uten å måtte ut med aksjekapital to ganger, kan du først starte holdingselskap med minimum 30 000 kroner i aksjekapital. Deretter starter dette selskapet opp et nytt AS og spytter kapitalen sin inn i dette. Kapitalen blir altså på en måte resirkulert ved at holdingselskapet kjøper aksjer i datterselskapet. Er det flere gründere som går sammen for å starte et firma, bør hver av de ha sitt eget holdingselskap. Etter å ha startet datterselskapet sitter holdingselskapet igjen uten penger på kontoen. Derfor kan det være lurt å starte holdingselskapet med en litt høyere kapital enn minstekravet, slik at det er nok igjen til regnskapsføring og andre kostnader etter at aksjene i datterselskapet er kjøpt. Fordeler med holdingselskap Om du føler at noen av de fem følgende punktene treffer deg, bør du vurdere å opprette et holdingselskap. 1. Fleksibelt uttak: Penger kan enkelt overføres fra driftsselskapet til holdingselsskapet. Som nevnt må det ikke skattes av, samtidig som de kan brukes på flere måter sett i forhold til hvordan det er med uttak som privatperson. 2. Salg av bedriften: Om du driver et selskap med fremtidsplaner om å selge det for større summer, så må du ha et holdingselskap ved siden av. For hvis du selger selskapet og mottar pengene som privatperson, forsvinner nesten 30 prosent som skatt til staten. Hvis du selger selskapet og mottar betalingen til holdingselskapet ditt, vil du kunne investere beløpet videre eller la de stå trygt i noen år fremover. 3. Fleksibelt utbytte: Når det skal tas utbytte i et selskap må de som har like eienandeler i selskapet ta ut like mye penger. Dersom de aktuelle personene har hvert sitt holdingselskap, kan de ta ut pengene til dette, så blir det opp til enhver å vurdere om de ønsker å ta de ut (og skatte av de) eller investere i noe annet. 4. Spredt risiko: Om du driver med ulike aktiviteter så bør du absolutt spre de i ulike selskaper. Hvis noe skulle gå ille i ett av selskapene, så unngår du å påvirke resten av driften. Holdingselskapet har total kontroll over de ulike selskapene. 5. Utjevning av skatt: Loven hjelper deg langt på vei med å spare skatt dersom du har flere, ulike selskaper. Skulle ett av selskapene gå med 2 millioner i overskudd og måtte betale 560 000 i skatt, mens selskap nummer to går med 2 millioner i underskudd, kan du «flytte» overskuddet til selskapet som går med underskudd, og dermed betale null kroner i skatt.